PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Aplikovaná seismologie - MG452P62
Anglický název: Applied seismology
Český název: Aplikovaná seismologie
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 10
Minimální obsazenost: 2
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: specializační
Vysvětlení: V akademickem roce 2011/2012 prednaska nepobeziPrednaska je urcena pro MS studenty zamereni Uzita geofyzika
Garant: prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Martin Bachura, Ph.D.
prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D. (01.10.2009)
Přednáška zahrnuje kapitoly z elasticity, geomechaniky, seismicity, studia seismického zdroje a seismometrie. Je uzavřena příklady využití monitorování seismicity pro účely seismického ohrožení, indukované seismicity a hydraulické stimulace ložisek uhlovodíků a zdrojů geotermální energie.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D. (18.10.2011)

Doporučená literatura:

Introduction to Seismology, P.M.Shearer, Cambridge University Press, 2009

Modern Global Seismology, T. Lay and T.C.Wallace, Academic Press, 1995

Reservoir Geomechanics, M. D: Zoback, Cambridge University Press, 2007

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Sedláčková (03.01.2012)

Závěrečná zkouška je ústní. S požadavky na zápočet jsou studenti seznámeni v úvodním cvičení.

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D. (11.05.2012)
  • Seismometrie
  • Napětí a deformace
  • Geomechanika
  • Seismické vlny
  • Seismický zdroj
  • Parametry zdroje, velikost zemětřesení
  • Lokalizace zemětřesení
  • Indukovaná seismicita
  • Seismické ohrožení

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK