PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Aplikace geofyzikálních metod - MG452P58
Anglický název: Application of geophysical methods
Český název: Aplikace geofyzikálních metod
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2013 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/5 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Vratislav Blecha, CSc.
Vyučující: RNDr. Vratislav Blecha, CSc.
PhDr. RNDr. Jiří Dohnal
doc. RNDr. Jaroslav Kněz, CSc.
prof. RNDr. Milan Matolín, DrSc.
doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: VBLECHA (23.01.2007)
Aplikace geofyzikálních metod v ložiskové geologii, strukturní geologii, pro geologické mapování a pro kontrolu lidských aktivit v geologickém prostředí (hydrogeologie, inženýrská geologie, archeologie).
Literatura
Poslední úprava: VBLECHA (23.01.2007)

Sharma, P.V.: Environmental and engineering geophysics, Cambridge University Press, 2002.

Mareš, S. et al.: Geofyzikální metody v hydrogeologii a inženýrské geologii, SNTL Praha, 1983.

Mareš, S. et al.: Geofyzikální metody v ochraně a tvorbě životního prostředí, MŽP ČR (Phare), 1996.

Sheriff, R.E., Geldart, R.P.: Exploration Seismology, Cambridge University Press, v. I 1985, v.II 1987.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Sedláčková (25.04.2013)

Zápočet bude udělen za minimální 80% účast na cvičeních, na kterých probíhá prezentace a diskuse praktických výsledků v jednotlivých tématických celcích.

Sylabus -
Poslední úprava: DATEL (12.02.2007)

Moderní postupy v jednotlivých geofyzikálních metodách při průzkumu ložisek uhlovodíků, rud a nerudních surovin . Komplexní interpretace geofyzikálních materiálů s praktickými příklady. Řešení speciálních problémů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK