PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Magnetometrický průzkum - MG452P45
Anglický název: Magnetic prospecting
Český název: Magnetometrický průzkum
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Günther Kletetschka, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Günther Kletetschka, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Günther Kletetschka, Ph.D. (08.01.2018)
Předmět studia, historie magnetismu, fyzikální základy horninového magnetismu, geomagnetické pole, paleomagnetismus, principy přístrojů pro měření geomagnetického pole, metodika magnetometrického průzkumu, interpretace magnetických měření, příklady aplikace magnetometrie.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Günther Kletetschka, Ph.D. (08.01.2018)

Dunlop, D. Ozdemir, O: Rock Magnetism, Fundamental and Frontiers, 1997, Cambridge University Press

Blakely, R.J.: Potential Theory in Gravity and Magnetic Applications, Cambridge University Press, 1996.
Gubbins D., Herrero-Bervera E., (Editors): Encyclopedia of Geomagnetism and Paleomagnetism, Springer, 2007.
Lowrie, W.: Fundamentals of Geophysics, Cambridge University Press, 2007.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Günther Kletetschka, Ph.D. (05.01.2018)

Zápočet bude udělen za odevzdané protokoly za cvičení a prezentaci samostatně zpracovaného zadaného tématu. Zkouška z předmětu je písemná a ústní.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Günther Kletetschka, Ph.D. (08.01.2018)

Magnetometrický průzkum

 

1.      

a.     Magnetismus v přírodě a Fundamenty magnetismu

b.     Magnetizace zemské kůry

                        ….

2.      

a.     Pozemské magnetické minerály a Magnetostatické pole a energie

b.     Magnetometry

                        …

3.      

a.     Elementární doménové struktury a hystereze

b.     Magnetický průzkum

                        …

4.      

a.     Pozorovaní domén a Mikro magnetické výpočty

b.     Redukce měření magnetického pole

                        …

5.      

a.     Jedno doménová teplotní remanentní magnetizace

b.     Magnetické anomálie

                        …

6.      

a.     Multidoménní teplotní remanentní magnetizace a Viskózní a termo viskózní magnetizace

b.     Magnetické anomálie v oceánech

                        …

7.      

a.     Izotermální magnetizace  demagnetizace

b.     Zprůměrované magnetické pole paleomagnetismus

                        …

8.      

a.     Remanence z pseudo-jednodoménovych structur

b.     Metody paleomagnetismu

                        …

9.      

a.     Remanentní magnetizace krystalizaci a Magnetizace vyvřelých hornin a vypečených materiálů

b.     Geomagnetické polarity

                        …

10.  

a.     Magnetizace sedimentu a sedimentárních hornin

b.     Magnetostratigrafie v lávách a sedimentech

                        …

11.  

a.     Magnetismus metamorfovaných hornin

b.     Mořské magnetické anomálie

                        …

12.  

a.     Magnetismus mimozemských hornin

b.     Frekvence magnetických polarit.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK