PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Karotáž - MG452P26
Anglický název: Geophysical well logging
Český název: Karotáž
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Miroslav Kobr, CSc.
Vyučující: RNDr. Miroslav Kobr, CSc.
Korekvizity : MG452P75
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Sedláčková (16.05.2013)
technický základ karotážních měření, interpretační problémy, aplikace jednotlivých geofyzikálních metod, geologické a technické interpretace získaných dat
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Sedláčková (16.05.2013)

Kobr,M.(1969) a (1975): Geofyzikální měření ve vrtech I a II, Státní pedagogické nakl.

Praha, 140 str. a 292str.

Asquith,G.a Gibson,Ch.(1982): Basic Well Log Analysis For Geologists, 216 str. vydal

AAPG, Tulsa, Oklahoma, USA,

Log Interpretation Charts, vydal Halliburton Logging Services,Inc., 1991,

Houston,Texas,USA

Serra,O.(1984): Fundamentals of Well-Log Interpretation. Volume 1: The Acquisition of Logging Data.

Developments in Petroleum Science, 15A, 440p., Elsevier, Amsterdam,

Doveton,J.H.(1994): Geologic Log Analysis Using Computer Methods. AAPG Computer Applications in

Geology, No.2, 169p., AAPG, Tulsa, Oklahoma, U.S.A.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Sedláčková (16.05.2013)

Zápočet bude udělen za minimálně 80% účast na cvičeních a odevzdání protokolů ze cvičení. Zkouška je písemná a ústní.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Sedláčková (16.05.2013)

Úvod, O vrtech jako objektech karotážního měření, Elektrochemické metody, Rezistivita

hornin, Elektromagnetické metody ve vrtech, Přirozená gama aktivita hornin, Gama

paprskové metody, Neutronové metody, Metody akustické karotáže, Teplotní měření ve

vrtech, Technické práce a měření ve vrtech, Použití karotážních měření v geologické a

technické praxi

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK