PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Geoelectrical prospecting - MG452P23E
Anglický název: Geoelectrical prospecting
Český název: Geoelektrický průzkum
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Garant: prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.
Korekvizity : MG452P75E
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK