PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyzika Země - MG452P04G
Anglický název: Physics of the Earth
Český název: Fyzika Země
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Výuka bude probíhat prezenčně podle rozvrhu (středa 9-11:20) od 16.2.2022
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.
doc. RNDr. Günther Kletetschka, Ph.D.
RNDr. Ondřej Šálek, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D. (28.12.2019)
Fyzikální pole Země (gravitační, magnetické, elektromagnetické, seismických vln a tepelné) a používané metody pro jejich studium, fyzikální vlastnosti vrstev Země, planetární geofyzika, geochronologie, katastrofy z pohledu geofyziky.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Vratislav Blecha, CSc. (21.04.2021)

Lowrie, W., Fichtner, A.: Fundamentals of Geophysics, 3rd edition, Cambridge University Press, 2020.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D. (07.04.2021)

Závěrečné hodnocené hodnocení se skládá z bodů za průběžné testy (max 3), za anotace (max 3) a za písemný test sestává (12 otázek po 2 bodech).
Ke splnění požadavků je třeba dosáhnout minimálně 13 bodů.
V případě zájmu studenta lze test doplnit ústním pohovorem.

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D. (14.01.2020)

Fyzika Země představuje způsob, jak lze zkoumat Zemi s pomocí fyzikálních postupů, zejména s pomocí studia fyzikálních polí a fyzikálních parametrů hornin a aplikací fyzikálních zákonů na geologické procesy. 
Jeho cílem je pomoci studentům geologických a geografických oborů se orientovat v geofyzice a poskytnout informace užitečné při volbě jejich dalšího zaměření. 

Předmět se tak postupně zabývá těmito fyzikálními poli, jevy a metodami:

1. Teplo Země

2. Elektromagnetické pole Země

3. Seismologie zemětřesení a struktura Země

4. Gravitační pole Země

5. Geomagnetické pole Země

6. Planetární geofyzika

7. Katastrofy z pohledu geofyziky

8. Geochronologie

9. Užitá geofyzika

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK