PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Spec. praktikum z karotáže - MG452C65
Anglický název: Basic Well Log Analysis for Geologists
Český název: Spec. praktikum z karotáže
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://Literatura:Kobr,M.(1969) a (1975): Geofyzikální měření ve vrtech I a II, Státní pedagogické nakl.
Garant: RNDr. Miroslav Kobr, CSc.
Vyučující: RNDr. Miroslav Kobr, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: DATEL (06.10.2003)
měření ve vrtech, jejich principy a druhy metod, geologické interpretace, praktické využití pro různé geologické specializace
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Miroslav Kobr, CSc. (24.04.2012)

Dewan,J.T.:Essentials of Modern Open-Hole Log Interpretation, PennWellBooks, Tulsa, 1983

Labo,J.A: Practical Introduction to Borehole Geophysics. Society of Exploration Geophysics, Tulsa, 1992

Doveton,J.H.: Geologic Log Analysis Using Computer Methods. AAPG Computer Applications in Geology, No.2, Tulsa, 1994

Schlumberger: Log Interpretation Principles/Applications. Schlumberger Educational Services, Houston,1987, 1989

Serra,O.: Fundamentals of well-log interpretation, 1. the acquisition of logging data, Elsevier 1984, 2.the interpretation of logging data, Elsevier, 1986

Serra,O.:Well Logging and Reservoir Evaluation. Technip, Paris, 2007

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Miroslav Kobr, CSc. (22.11.2011)

Zápočet bude udělen za minimálně 80% účast na cvičeních a odevzdání protokolů ze cvičení.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Miroslav Kobr, CSc. (24.04.2012)

Shrnutí interpretačních metod jednotlivých geofyzikálních metod měřených ve vrtech. Procvičování deailních interpretací podle zaměření studenta. Příklady z naftové oblasti, z hydrogeologických vrtů, z inženýrsko-geologických vrtů, z ložiskových vrtů, z geologických studií, termálních vrtů apod.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK