PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Terénní kurz z hydrogeologie a hydrologie - MG451T11
Anglický název: Field course of hydrogeology and hydrology
Český název: Terénní kurz z hydrogeologie a hydrologie
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/10 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Řihošek
Mgr. Martin Slavík, Ph.D.
Mgr. Tomáš Weiss
Neslučitelnost : MG451T10
N//Je neslučitelnost pro: MG451T10
Anotace
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. (28.10.2019)
Měření průtoků na vodních tocích (hg. křídlo; metoda ředění), měření skrytých přítoků do vodních toků, měření základních veličin na pramenech a tocích (konduktivita, pH, teplota, rozpuštěný kyslík, red-ox potenciál). Infiltrační zkoušky (měření vertikální propustnosti v půdě a svrchní zóně zvětralin), pro stanovení zranitelnosti. Terénní mapování zaměřené na kvartérní pokryvy (mělká sondáž) a environmentální problematiku (zdroje znečištění, skládky apod.). Odběr vzorků na chemické složení vody a a jejich fixace. Stopovací zkoušky.
Vyhodnocení průtoku pomocí aplikací v MS Excel aj. (hg vrtule, chemicky, skryté přítoky). Výpočet základních transportních parametrů pomocí QtracerII - US EPA (rychlost proudění, disperzivita, Pe, recovery).
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. (28.10.2019)

DOMENICO P., SCHWARTZ W. (1997): Physical and chemical hydrogeology (secound edition) . - John Wiley and sons, Inc. New York p. 1-497.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. (13.02.2020)

Minimálně 90% účast na kurzu. Aktivní účast. Zpracování a odevzdání protokolů z terénních cvičení

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. (28.10.2019)

Měření průtoků na vodních tocích (hg. křídlo; metoda ředění), měření skrytých přítoků do vodních toků, měření základních veličin na pramenech a tocích (konduktivita, pH, teplota, rozpuštěný kyslík, red-ox potenciál). Infiltrační zkoušky (měření vertikální propustnosti v půdě a svrchní zóně zvětralin), pro stanovení zranitelnosti. Terénní mapování zaměřené na kvartérní pokryvy (mělká sondáž) a environmentální problematiku (zdroje znečištění, skládky apod.). Odběr vzorků na chemické složení vody a a jejich fixace. Stopovací zkoušky.

Vyhodnocení průtoku pomocí aplikací v MS Excel aj. (hg vrtule, chemicky, skryté přítoky). Výpočet základních transportních parametrů pomocí QtracerII - US EPA (rychlost proudění, disperzivita, Pe, recovery).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK