PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Vybrané kapitoly z hydromechaniky - MG451S38
Anglický název: Selected topics in hydromechanics
Český název: Vybrané kapitoly z hydromechaniky
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
Garant: doc. RNDr. Jiří Mls, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK