PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Colloquium in surface and subsurface hydrology - MG451S35E
Anglický název: Colloquium in surface and subsurface hydrology
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 20
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Další informace: http://minimální počet přihlášených studentů pro otevření Colloquia je 5
Garant: doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc.
prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc. (29.03.2019)
Předmět probíhá seminární formou. Náplní semináře jsou referáty studentů na vybraná témata, které simulují různé typy prezentaci. Krátké, tzv. elevator talks, střednědobé o délce 10 minut a delší prezentace s délkou 20 minut. Obsahem prezentací jsou jednak vybrané odborné články, jednak prezentace metodiky a dílčích výsledků vlastních diplomových prací.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc. (29.03.2019)

Hrkal, Z. (2018): About People and Water, Czech Ceological Survey.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc. (29.03.2019)

1/ "elevator talk"

2/ odborná prezentace v délce 10 minut

3/ odborná prezentace v délce 20 minut

4/ prezentace metodiky a dílčích výsledků vlastní diplomové práce

5/ diskuze k prezentacím

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK