Diplomový seminář aplikované geologie - MG451S33
Anglický název: Thesis Seminar of applied geology
Český název: Diplomový seminář aplikované geologie
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: Ing. Josef Rott, Ph.D.
Vyučující: Ing. Josef Rott, Ph.D.
Mgr. Martin Slavík, Ph.D.
Mgr. Tomáš Weiss
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout VyhlaskaGarantaAG_dipl_prace.pdf Vyhláška garanta studijního oboru Mgr. Tomáš Weiss
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Sedláčková (26.05.2015)
Cílem předmětu je naučit studenty připravit a přednést prezentaci na zadané téma, zvládnout didaktickou techniku
a diskusi o vlastní prezentaci. Seminář dává studentovi příležitost vystoupit před ostatními studenty s uceleným
výkladem na téma své diplomové práce a obstát v diskuzi. Předmět je určen pro studenty posledního ročníku
navazujícího magisterského i bakalářkého studia v oborech aplikované geologie: hydrogeologie, inženýrská
geologie a užitá geofyzika.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Sedláčková (26.05.2015)

Jak psát a přednášet o vědě. Editor Zdeněk Šesták. 1. vyd. Praha: Academia, 2000. 204 s. ISBN 80-200-0755-5.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Weiss (07.01.2020)

Zápočet je udělen na základě účasti a aktivity na semináři, kvality referátu k diplomové či bakalářské práci (3x) a odevzdání cvičení (cíle práce, postřehy z přenášení). S konkrétními požadavky jsou studenti seznámeni v úvodním cvičení.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Weiss (07.01.2020)

Na konci tohoto kurzu je student schopen:
- Formulovat hlavní cíle své diplomové práce
- Vytvořit přednášku o své práci
- Předkládat odůvodněná (argumentačně promyšlená, racionální) rozhodnutí ohledně své vlastní práce
- Charakterizovat techniky a znalosti potřebné k dosažení cílů své práce
- Interpretovat a prezentovat výsledky své vlastní práce
- Formulovat otázky a odpovědí a argumentovat v průběhu diskuse v oblasti aplikované geologie

Konkrétní průběžně aktualizovaný rozvrh LS 2020.