PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Metody IG průzkumu II - MG451P73
Anglický název: Investigation Methods in Engineering Geology II
Český název: Metody IG průzkumu II
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: Mgr. Jiří Rout
Vyučující: Mgr. Jiří Rout
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Sedláčková (04.11.2011)
Praktické seznámení s průzkumnou činností různého druhu při návštěvách průzkumných lokalit a stavenišť. Během letního kurzu instruktáž o plošném ig. mapování, vlastní mapování a vyhotovení originálu ig. mapy.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Sedláčková (31.10.2011)

Záruba Q., Mencl V., 1955, 1957, 1974: Inženýrská geologie, 1., 2., 3. vydání, Nakladatelství ČSAV, Academia, Praha

Pašek J., Matula M., 1955: Inženýrská geologie I., II., Čes. matice technická, Praha

Jedlička M., Kožíšek J., 1981: Provozně geologická příručka, Státní nakladatelství technické literatury, Praha

Český geologický úřad, 1975: Směrnice č.1 o přípravě, provádění a vyhodnocování prací inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Sedláčková (11.11.2011)

1 zápočet za absolvování terénního kurzu ig. mapování

1 zápočet za účast na terénních instruktážích

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Sedláčková (04.11.2011)

V letním prázdninovém období terenní kurz ig. mapování v trvání 2 týdnů (obvykle na přelomu srpna a září).

V zimním semestru návštěvy průzkumných lokalit s praktickými instruktážemi na budovách i aktuálních staveništích.

V závěru semestru návštěva největší průzkumné firmy s prohlídkou hlavních pracovišť.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK