PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Podzemní stavby - MG451P47
Anglický název: Underground construction
Český název: Podzemní stavby
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: Mgr. Jiří Zmítko
Vyučující: Mgr. Jiří Zmítko
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jana Trnková (04.07.2019)
Podzemní stavby ve vztahu k inženýrské geologii, základní přehled a charakteristika podzemních staveb,
technologie provádění, rizika spojená s prováděním.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jana Trnková (04.07.2019)

Barták, J. - Pruška, J. 2011, Podzemní stavby, ČVÚT

Horák, V., 2007, Podzemní stavby, skripta, VUT Brno, fakulta stavební

Klepsatel, F., Kusý, P., Mařík, L., Výstavba tunelů ve skalních horninách, Jaga, Bratislava 2003

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jana Trnková (04.07.2019)
  • Úvod, názvosloví, základní projekční prvky

  • Rozdělení podzemních staveb

  • Popis horninového prostředí pro podzemní stavby, klasifikace

  • Vliv geologických podmínek na výstavbu

  • Metody realizace

  • Geotechnický průzkum

  • Geotechnický monitoring

  • Rizika

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK