PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Numerické modelování v HG II - MG451P45
Anglický název: Numerical modeling in hydrogeology II
Český název: Numerické modelování v HG II
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Garant: Mgr. Tomáš Ondovčin, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Tomáš Ondovčin, Ph.D.
Korekvizity : MG451C35
Neslučitelnost : MG451P44
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (10.06.2015)
Praktické cvičení z metod numerického modelování proudění podzemní vody
a transportu kontaminantu s užitím moderního software používaného v hydrogeologii.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (10.06.2015)

Bear, J. and Verruijt, A., 1987, Modeling Groundwater Flow and Pollution, D. Reidel Publishing Company,Dordrecht-Boston-Lancaster-Tokyo

FEFLOW Classic, 2010, User Manual DHI-WASY Software, DHI-WASYGmbH, Berlin

WASY Software FEFLOW, 2005, White Papers I-IV, WASY GmbH, Berlin

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Ondovčin, Ph.D. (29.10.2019)

Podmínkou zápočtu je vyřešení zadaných úloh. Řešení musí student vypracovat v písemné formě a oidevzdat ve stanovených termínech.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Ondovčin, Ph.D. (29.10.2019)

Nestacionární úlohy; transportní úlohy; simulace hydrodynamických zkoušek a sanačních zásahů; hustotně podmíněné proudění.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK