PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Aplikovaná hydrogeologie - MG451P41
Anglický název: Applied hydrogeologgy - Introduction to Engineering, Mine and Oil Hydrogeology
Český název: Aplikovaná hydrogeologie
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Josef Datel, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Josef Datel, Ph.D. (01.09.2008)
Volitelný předmět rozšiřující znalosti hydrogeologie o problematiku důlní hydrogeologie, stavební hydrogeologie a naftové hydrogeologie
Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Josef Datel, Ph.D. (01.09.2008)

1. Podzemní voda ve stavebnictví, inženýrskogeologickém a geotechnickém průzkumu

2. Režim podzemních vod zastavěných a industrializovaných území

3. Voda v územním plánování

4. Podzemní voda v důlních dílech, její režim a jakost

5. Přítok vody do důlních děl

6. Způsoby odvodňování důlních děl při hlubinném a povrchovém dobývání

7. Úloha hydrogeologa během ložiskového průzkumu, exploatace ložiska a likvidace dolu

8. Výskyt uhlovodíků v geologickém prostředí, jejich vznik a pohyb, způsoby exploatace

9. Podzemní voda na ložiskách uhlovodíků, její režim a jakost

10. Náplň naftové hydrogeologie a hydrogeologického průzkumu na ložiscích uhlovodíků

11. Problematika podzemních zásobníků a úložišť

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK