PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Minerální vody a přírodní léčivé zdroje - MG451P40
Anglický název: Mineral waters and natural medicinal resources
Český název: Minerální vody a přírodní léčivé zdroje
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:1/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: 30
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: výuka proběhne blokově, zájemci budou kontaktování pomocí e-mailů
Garant: RNDr. Josef Datel, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: DATEL (05.05.2004)
Klasifikace minerálních vod, legislativa, základy balneotechniky, geneze a chemické složení minerálních vod, přehled veškerých výskytů minerálních vod u nás, balneologicky významné lokality probírány detailně.
Sylabus -
Poslední úprava: DATEL (05.05.2004)

doporučená literatura, zdroje informací

úvod do problematiky

legislativa, definice, názvosloví, klasifikace

změny minerálních vod

jímání minerálních vod

typy struktur minerálních vod

plyny v minerálních vodách

ochrana minerálních vod

úvod do balneologie (historie, léčebné účinky minerálních vod, peolidy)

rozšíření minerálních vod v ČR

uhličité minerální vody (geneze, lokality: západočeské lázně, poděbradská zřídelní struktura, minerální vody vázané na kyšperský zlom, Moravská brána, Jesenicko, luhačovická zřídelní struktura)

sulfanové minerální vody (geneze, lokality : Český masív, paleozoikum, vídeňská pánev, neogén karpatské předhlubně, flyšové pásmo Západních Karpat na Moravě)

síranové minerální vody (geneze, lokality : České Středohoří, Polabí, Barrandien, flyšové pásmo Západních Karpat na Moravě)

fluoridové minerální vody (geneze, lokality)

radioaktivní minerální vody (geneze, lokality : jižní Čechy, západní Čechy)

chloridové minerální vody (geneze, lokality : permokarbon, vídeňská pánev, karpatská předhlubeň, flyšové pásmo Západních Karpat na Moravě)

železnaté minerální vody (geneze, lokality)

arzénové minerální vody (geneze, lokality)

klimatické lázně (Jeseník, Lázně Lipová)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK