PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Vadose zone hydrology - MG451P38
Anglický název: Vadose zone hydrology
Český název: Hydrogeologie nesaturované zóny
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Garant: doc. RNDr. Jiří Mls, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Jiří Mls, CSc.
Mgr. Tomáš Weiss
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jana Trnková (19.03.2019)
Předmět je úvodním kurzem do hydrogeologie vadózní zóny (půdní fyziky). Předmět začíná s porozuměním různým
půdním vlastnostem, jako jsou půdní fáze, mineralogie, či vlhkost a sací tlak a jejich měření. S nabytými znalostmi
fyzikálních vlastností půdy se studenti prakticky zaměří na porozumění ustáleného proudění vody a transportu
rozpuštěných látek v nenasyceném prostředí. Předmět kombinuje teorii, laboratorní měření a matematické
modelování (programy RETC a Hydrus 1-D) a je završen exkurzí do Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Jana Trnková (19.03.2019)

Recommended

Radcliffe, D., and J. Šimůnek (2010): Soil Physics with HYDRUS: Modeling and Applications, CRC Press, Taylor & Francis Group, ISBN-10: 142007380X, ISBN-13: 9781420073805, pp. 373.

J. Šimůnek, M. Šejna, H. Saito, M. Sakai, and M. Th. van Genuchten (2013): The HYDRUS 1D Software Package for Simulating the One Dimensional Movement of Water, Heat, and Multiple Solutes in VariablySaturated Media. Version 4.17. Technical Manual. (Dostupné na: http://www.pc-progress.com//Downloads/Pgm_Hydrus1D/HYDRUS1D-4.17.pdf )

Tindall, J. A., Kunkel, J. R. (1999): Unsaturated Zone Hydrology for Scientists and Engineers. (Dostupné na: http://wwwbrr.cr.usgs.gov/projects/GW_Unsat/Unsat_Zone_Book)

Daniel Hillel (2004): Introduction to Environmental Soil Physics.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Mls, CSc. (29.10.2019)

The credit is awarded, apart from the exam, for home assignments and for presenting a scientific paper.�

The exam is written in the form of questions based on lectures and practical exercises. The final mark consists of the final test (60%) and the submitted assignments (40%).�

The evaluation of the assignments is based on terminology (correct terminology in the right context), conclusion and discussion (!) (existence and accuracy of the statement, justification of the statement, data interpretation, deficiencies in measurement / modeling, suggestion of possible improvements), data collection and processing (accuracy of measurement, marking of data, units, processing, considering inaccuracy of measurement), conceptual model (!) (area, material, initial and boundary conditions, type of task / equation), calibration (justification for the use of individual calibration parameters).

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jana Trnková (19.03.2019)

1.úvod do problematiky: půdní fáze, půdní textura, půdní mineralogie, půdní struktura

2. vymezení nesaturované zóny a definice základních půdních charakteristik

3. vlhkost a sací tlak a jejich měření

4. retenční křivka, její popis a měření

5. ustálené proudění v nenasyceném prostředí: teorie a měření

6. infiltrace a drenáž, modelování proudění

7. modelování proudění

8. modelování proudění

9. transportní procesy: advekce, difúze, disperze

10. preferenční proudění a modely duální permeability

11. tepelné proudění

12. exkurze do VÚMOP

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK