PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Sanační geologie - MG451P37
Anglický název: Remedial Geology
Český název: Sanační geologie
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [dny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Josef Datel, Ph.D.
Prerekvizity : MG451P18
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Josef Datel, Ph.D. (01.09.2008)
Znečišťování podzemních vod, rozhodování o sanaci, sanační limity & cílové parametry, metody sanace nesaturované a saturované zóny, navrhování, řízení a vyhodncování sanačních prací.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Josef Datel, Ph.D. (09.11.2011)

Kompendium sanačních technologií. Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim 2006, ISBN 80-86832-15-5

Materiály US EPA www.epa.gov

Šráček O., Datel J., Mls J.: Kontaminační hydrogeologie. Karolinum Praha, 2002.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Josef Datel, Ph.D. (09.11.2011)

Předmět je zakončen zápočtem, který se uděluje za účast na výuce. V případě nedostatečné účasti budou potřebné znalosti ověřeny ústním přezkoušením.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Josef Datel, Ph.D. (01.09.2008)

1. Základní principy sanace podzemních vod a horninového prostředí od znečištění

2. Metody sanace saturované zóny

3. Metody sanace nesaturované zóny

4. Pasívní a semipasívní metody

5. Návrh, řízení a vyhodnocování sanačních prací

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK