Vybrané studie z hydrogeologie - MG451P33
Anglický název: Special Topics on Hydrogeology
Český název: Vybrané studie z hydrogeologie
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. (13.02.2020)
Praktická cvičení z reálných hydrogeologických problémů z praxe. V rámci předmětu se zpracovává cca 5 reálných témat zaměřených na hydrogeologickou bilanci, ovlivnění studní, znečištění podzemních vod, využití stopovačů, problematiku chemizmu. Studenti řeší uvedené problémy v rámci cvičení. Cvičení jsou pojatá tak aby odpovídala problémům řešeným v praxi.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. (19.10.2011)

DOMENICO P., SCHWARTZ W. (1997): Physical and chemical hydrogeology (secound edition) . - John Wiley and sons, Inc. New York p. 1-497.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. (13.02.2020)

Udělení zápočtu: 1) Aktivní účast na nejméně 90% cvičení a 2) včasné odevzdání protokolů ze cvičení  (v následujícím cvičení pokud není domluveno jinak) a 3) Dostatečná kvalita odevzdaných cvičení

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. (13.02.2020)

Praktická cvičení z reálných hydrogeologických problémů z praxe. V rámci předmětu se zpracovává cca 5 reálných témat zaměřených na hydrogeologickou bilanci, ovlivnění studní, znečištění podzemních vod, využití stopovačů, problematiku chemizmu. Studenti řeší uvedené problémy v rámci cvičení. Cvičení jsou pojatá tak aby odpovídala problémům řešeným v praxi.