PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Hospodaření s vodními zdroji - MG451P28
Anglický název: Water Resources Management
Český název: Hospodaření s vodními zdroji
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc.
Je záměnnost pro: MG451P20
Anotace -
Poslední úprava: LBENES (28.06.2006)
Hlavním cílem předmětu je srozumitelným způsobem seznámit studenty s problematikou využívání vod (povrchových a podzemních), souvisejícím průzkumem, výpočty a závěry, vodohospodářskými plány apod.
Dále jsou studenti seznámeni s chemismem povrchových vod, jejich ochranou před znečištěním a technologiemi čištění vod.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc. (25.04.2012)

Šilar Všeobecná hydrogeologie,

Datel, Mls, Šráček Kontaminační hydrogeologie

Domenico Schwartz Physical and Chemical Hydrogeology

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc. (04.01.2012)

Podmínkou pro absolvování zkoušky je získání nejméně 75% bodů v písemném testu.

Sylabus -
Poslední úprava: DATEL (06.05.2004)
  • Praktické využití hydrogeologie 1- technologie jímání zdrojů podzemních vod, výpočty zásob podzemních vod, ochrana zdrojů vod
  • Praktické využití hydrogeologie 2 - principy likvidace zdrojů znečištění, technologie sanace EIA, principy rizikové analýzy

Přednášené teoretické poznatky jsou doprovázeny konkrétními ukázkami z řešených aktuálních problémů a získané poznatky si studenti mohou sami průběžně ověřit na zadaných cvičeních.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK