PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Dálkový průzkum Země - MG451P26
Anglický název: Remote Sensing
Český název: Dálkový průzkum Země
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK