PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Groundwater Protection II - MG451P21E
Anglický název: Groundwater Protection II
Český název: Ochrana podzemních vod II
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Garant: RNDr. Josef Datel, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Sedláčková (27.05.2014)
Odpady a skládky, průmyslové a zemědělské zdroje znečištění, důlní vody, odpadní vody. Monitoring podzemních
vod, vzorkování vod, zemin, hornin a plynů. Riziková analýza, rozhodnutí o sanaci, stanovení cílových limitů sanace.
Ochranná pásma zdrojů vod, regionální ochrana podzemních vod (kvantitativní a kvalitativní). Výroba pitné vody,
vodovodní zásobování.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK