PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Interpretace hydrogeologických dat I. - MG451P16
Anglický název: Hydrogeological data interpretation I.
Český název: Interpretace hydrogeologických dat I.
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. František Pastuszek
Vyučující: RNDr. František Pastuszek
P//Je prerekvizitou pro: MG451P43
Anotace -
Poslední úprava: DATEL (06.10.2003)
Kurs zpracování hydrogeologických dat pro pokročilé, vyhodnocování kontaminačních dat, geochemických dat, geostatistické metody v hydrogeologii a v sanaci apod.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. František Pastuszek (29.10.2019)

R.Hindls, J.Kaňoková, I.Novák (1997): Metody statistické analýzy pro ekonomy, Management Press, Praha
Josef Arlt, Markéta Arltová, Eva Rublíková (2002): Analýza ekonomických časových řad s příklady, Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky
Øyvind Hammer (2011): Ecological cluster analysis with Past, Natural History Museum, University of Oslo
Øyvind Hammer (2010): Time series analysis with Past, Natural History Museum, University of Oslo
Øyvind Hammer (2011): Paleontological STatistics Version 2.12, Natural History Museum, University of Oslo
Ján Jetel (1982): Určování hydraulických parametrů hornin hydrodynamickými zkouškami ve vrtech, Praha, Knihovna ÚÚG, svazek 58
RNDr. František Pastuszek, RNDr. Josef V. Datel, Ph.D. (2009): Vžité představy nemusí vždy platit. Kolín - Tři Dvory a hydraulická funkce Labe, Sborník Hydrogeologické konference Ostrava
RNDr. František Pastuszek, (2008): EXPERT (hydrogeologický expertní interpretační systém), učební pomůcka, nepublikováno
RNDr. František Pastuszek, (2008): Manuál hydrogeologického interpretačního expertního systému, učební pomůcka, nepublikováno
RNDr. František Pastuszek, (2004): Využití a interpretace kumulativních křivek při sanačních pracích, Sborník semináře " Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací", Vodní zdroje Ekomonitor
RNDr. František Pastuszek, (2005): Způsob výpočtu času k odstranění znečištění sanačním čerpáním, Sborník semináře " Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací", Vodní zdroje Ekomonitor
RNDr. František Pastuszek, (2005): Využití systému Expert pro zpracování a interpretaci hydrogeologických dat, Sborník semináře " Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací", Vodní zdroje Ekomonitor

Cuesta Hector, (2015): Analýza dat v praxi. Computer press

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. František Pastuszek (29.10.2019)

1. Sběr hydrogeologických dat
2. Zpracování dat a jejich interpretace
3. Řízení sanačních prací
4. Určování cílových limitů sanačních prací a jejich dosažení
5. Geostatistické metody v hydrogeologii

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK