PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Geotechnologie v podmínkách globálních změn - MG451P10
Anglický název: Geotechnology in global changes
Český název: Geotechnologie v podmínkách globálních změn
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.
doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc.
doc. RNDr. Günther Kletetschka, Ph.D.
Ing. Petr Kycl
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Trnková (02.04.2015)
Klima z pohledu geologie, přehled teorií a analýza příčin nestability klimatu. Zařazení otázek změn klimatu do širšího
socioekonomického kontextu, návrhy adaptačních opatření.
Dopad změn klimatu na vodní hospodářství. Vyvrácení mýtu o vyčerpatelnosti vodních zdrojů, prezentace problematiky
extrémní časové a plošné heterogenity rozšíření vody na Zemi. Case studies hospodaření s vodou (Kalifornie, Nepál,
Izrael, Uzbekistán, Libye).
Jak jsme na tom s vodou v České republice, úloha podzemních vod - vize do budoucnosti.
Zařazení geotermální energie do širšího kontextu alternativních zdrojů energie.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc. (04.01.2012)

Cílem předmětu je zařazení aplikované geologie, hydrogeologie, inženýrské geologie a geofyziky do širšího politicko ekonomického kontextu v podmínkách globalizace světa

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc. (04.01.2012)

Lomborg Skeptický ekolog

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc. (04.01.2012)

Podmínkou získání zápočtu je předložení 5 stránkového referátu na vybrané téma z přednášky a jeho 10 minutové ústní vystoupení doprovázené Power pointovou prezentací

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK