PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Hodnocení vodních zdrojů - MG451P07
Anglický název: Water resources management
Český název: Hodnocení vodních zdrojů
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Josef Datel, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: DATEL (07.04.2006)
Hydrodynamické zkoušky, navrhování a řízení hydrodynamických zkoušek, zpracování získaných dat, čerpací technika
Sylabus -
Poslední úprava: DATEL (07.04.2006)

1. Úvod

2. Druhy hydrodynamických zkoušek (přítokové, odtokové)

3. Projekt hydrodynamické zkoušky

4. Organizace a řízení čerpací zkoušky, sběr dat

5. Zpracování dat, výpočty hydraulických parametrů

6. Čerpací technika a její použití

Cvičení:

1. vyhodnocení čerpací zkoušky metodou ustáleného proudění

2. vyhodnocení čerpací zkoušky metodou neustáleného proudění

3. stanovení využitelné vydatnosti vrtu

4. další praktické výpočty

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK