PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Groundwater hydraulics - MG451P05E
Anglický název: Groundwater hydraulics
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: 2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 3
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Vysvětlení: Výuka probíhá s ohledem na situaci dle nařízení hyg. stanice hl.m. Prahy a MŠMT
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Jiří Mls, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Jiří Mls, CSc.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Mls, CSc. (20.04.2022)
HYDRAULICS OF GROUNDWATER - ANNOTATION

Basics of hydromechanics; groundwater; molecular, microscale and macroscale resolution levels; Darcy's law and equations of Darcian mechanics; hydraulics of aquifers; unsaturated zone and its characteristics; Richards' equation; phases and components; transport of polutants; sorption and decay.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Mls, CSc. (20.04.2022)

References

Bear, J., 1972, Dynamics of Fluid in Porous Media, Elsevier, New York

Bear, J., 1979, Hydraulics of Groundwater, McGraw-Hill Inc., New York

Bear, J. and Cheng, A. H-D., 2010, Modeling Groundwater Flow and Contaminant Transport, Springer; Dordrecht, Heidelberg, London, New York

Bear, J. and Verruijt, A., 1987, Modeling Groundwater Flow and Pollution, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht-Boston- Lancaster-Tokyo

Hillel, D., 2004, Introduction to Environmental Soil Physics, Elsevier Academic Press

Luckner, L., Schestakow, W. M., 1991, Migration processes in the Soil and Groundwater Zone, Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig (also in English)

Mualem, Y., 1976, A new model for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated porous media, Water Resour. Res., 12, 513-522

van Genuchten, M. T., 1980, A closed-form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils, Soil. Sci. Am. J., 44, 892-898

Verruijt, A., 1982, Theory of Groundwater Flow, The Macmillan Press, London and Basingstoke

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Mls, CSc. (20.04.2022)

The course credit is awarded, apart from the exam, for written elaboration of the prescribed exercises.
Written exam containing tasks and questions covering the subject in the extend lectured during the term.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Mls, CSc. (20.04.2022)

HYDRAULICS OF GROUNDWATER - SYLLABUS

Basics of hydromechanics.


Groundwater; porous media, aquifers, basic notions.

Flow of groundwater; Darcy's law, volumetric flux density, hydraulic conductivity, non-Darcian flow, anisotropy, hydraulic head, variable density.

Governing equations; continuity equation, steady-state flow, evolution problems, specific storativity, general equation of saturated flow, 2D problems, initial and boundary conditions, free and movable boundaries.

Hydraulics of aquifers; the Dupuit-Forchheimer approach, discharge per unit width, transmissivity, storativity, the Girinskii potential.

Unsaturated zone; negative pressure head, water content, retention curve, van Genuchten's equation, the Darcy-Buckingham law, Mualem's equation, Richards' equation and corresponding boundary conditions.

Transport phenomena; phases and components, molecular diffusion, advection, dispersion, dispersivity, coefficient of dispersion, advection-dispersion equation, sources, degradation, decay, sorption, general transport equation.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK