PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Diplomový projekt IV - MG451DPV4
Anglický název: Diploma project IV
Český název: Diplomový projekt IV
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 20
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/16 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Zápočet se uděluje nejpozději do data odevzdání elektronické verze závěrečné práce v SIS a listinné verze práce na příslušné katedře. Zápočet uděluje vedoucí práce, není-li níže uvedeno jinak.
Patří ke studentské práci typu: diplomová práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK