PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Terénní cvičení z petrologie - MG440T04U
Anglický název: Field Course in Petrology
Český název: Terénní cvičení z petrologie
Zajišťuje: Ústav petrologie a strukturní geologie (31-440)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Z [DS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Kryštof Verner, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jan Kulhánek, Ph.D.
Mgr. Václav Špillar, Ph.D.
doc. RNDr. Kryštof Verner, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Jeřábek, Ph.D. (09.10.2023)
Terénní cvičení má formu exkurzí na vybrané zajímavé lokality s různými petrografickými a genetickými typy hornin. Obsah navazuje na základní petrologické přednášky a poznatky z nich rozvíjí v praktických směrech. Kromě běžné exkurzní náplně účastníci plní samostatné úkoly při dokumentaci a vzorkování horninových těles. Doprava v průběhu exkurze je zajištěna. Studenti hradí náklady na ubytování a případně stravu (společně s Exkurzí z mineralogie cca 2300 Kč za 5 dnů exkurze).
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. František Holub, CSc. (11.04.2012)

Program terénního cvičení se každý rok obměňuje a doporučená literatura se proto zveřejňuje jako součást vyhlášky o termínu konání.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. František Holub, CSc. (11.04.2012)

Pro získání zápočtu je nutná nejen účast, ale také splnění zadaných praktických úkolů a prokázání získaných základních vědomostí o navštívených lokalitách a studovaných geologických objektech.

Sylabus
Poslední úprava: ThLic. Mgr. Tomáš Holub, Th.D. (06.06.2005)

Osnova:

Terénní cvičení z petrologie sestává z exkurzí na významné lokality magmatických, metamorfovaných a sedimentárních hornin různého stáří v rámci Českého masivu. Cílem je naučit se makroskopicky rozlišovat horninové typy přímo v terénu v čerstvém stavu i při různém stupni postižení zvětrávacími procesy, seznámit se s geologickým kontextem studovaných hornin i metodami a významem terénního petrologického výzkumu, dále se způsoby těžby hornin v lomech a možnostmi technického využití hornin. Výklad na lokalitách navazuje na poznatky z přednášek a cvičení předmětu Petrologie pro učitelství geologie (G440P03).

Studenti se na vybraných lokalitách učí odebírat a dokumentovat vzorky hornin, pozorovat a interpretovat geologické vztahy horninových těles a také plní zadané dokumentační úkoly, které jsou podmínkou udělení zápočtu.

Forma výuky: Tři dny terénních prací, obvykle rozdělené do dvou dílčích exkurzí.

Požadavky: Účast na exkurzích, splnění samostatných úkolů a předvedení vlastní kolekce odebraných a zdokumentovaných vzorků se správným petrografickým určením.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK