PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Magnetic Anisotropy and Paleomagnetism - MG440P55
Anglický název: Magnetic Anisotropy and Paleomagnetism
Český název: Magnetická anizotropie a paleomagnetismus
Zajišťuje: Ústav petrologie a strukturní geologie (31-440)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 3
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Ondrej Lexa, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. František Hrouda, CSc.
doc. Mgr. Ondrej Lexa, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: ThLic. Mgr. Tomáš Holub, Th.D. (03.06.2005)
Základní kurz anizotropie magnetické susceptibility a paleomagnetismu a jejich aplikace ve strukturní geologii.
Literatura
Poslední úprava: ThLic. Mgr. Tomáš Holub, Th.D. (03.06.2005)

Tarling, D.H. & Hrouda, F. The magnetic anisotropy of rocks. Chapman & Hall, London, 1993.

Park, J.K., 1983. Paleomagnetism for geologists. Geoscience Canada,10,180-188.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. František Holub, CSc. (15.05.2012)

Zkouška je kombinovaná a zahrnuje všechna probíraná dílčí témata.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. František Holub, CSc. (14.05.2012)

1. Základy magnetismu hornin (magnetický dipól, magnetizace, remanentní magnetizace, susceptibilita, hysterezní smyčka, teplotní závislost susceptibility).

2. Odběr orientovaných vzorků pro měření anizotropie magnetické ssuceptibility a remanentní magnetizace.

3. Hlavní magnetické minerály a jejich identifikace.

4. Anizotropie magnetické susceptibility (definice, metodika měření, základní parametry, grafická representace).

5. Anizotropie magnetické susceptibility usazených hornin.

6. Anizotropie magnetické susceptibility vulkanických hornin.

7. Anizotropie magnetické susceptibility plutonických hornin.

8. Anizotropie magnetické susceptibility metamorfovaných a deformovaných hornin.

9. Vztah mezi magnetickou anizotropií a duktilní deformací horniny, tektonické modelování pomocí magnetické anizotropie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK