PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Aplikovaná strukturní geologie - MG440P52
Anglický název: Applied Structural Geology
Zajišťuje: Ústav petrologie a strukturní geologie (31-440)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Ondrej Lexa, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Ondrej Lexa, Ph.D. (05.04.2012)
Kurz je zaměřen na osvojení postupů a metod praktické strukturní analýzy. Student se naučí moderní metody a způsoby sběru, zpracování a analýzy strukturních dat a využití dostupného počítačového vybavení (GIS, Databáze). Studenti si osvojí pokročilé využití kvantitativních matematických metod a využití volně dostupného programovacího prostředí Python-Numpy pro analýzu a vizualizaci geologických dat.
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Ondrej Lexa, Ph.D. (25.10.2011)

Rajlich, P., 1980. Analýza orientovaných dat v geologii. ÚUG Praha.

Mardia, K.V. and Jupp P.E., 2000. Directional Statistics. Wiley.

Fisher, N.I., 1993. Statistical Analysis of Circular Data. Cambridge University Press.

Fisher, N.I., Lewis, T. and Embleton, B.J.J., 1986. Statistical Analysis of spherical data. Cambridge University Press.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Ondrej Lexa, Ph.D. (05.04.2012)

Vypracování projektu (využití prostředí Python) s možností přizpůsobení individuálním potřebám studentů v rámci jejich zaměření.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Ondrej Lexa, Ph.D. (05.04.2012)

1) Úvod do prostředí Python-Numpy

2) Pokročilé techniky v Python-u

3) Matematický aparát ve strukturní geologii

4) Prostorová a orientovaná data, základy vektorové analýzy

5) Statistika 2D orientovaných dat

6) Statistika 3D orientovaných dat

7) Zpracování velkého množství dat, využití databází

8-12) Ukázkové studie a práce na projektech

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK