PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Terénní kurz z ložiskové geologie - MG432T04
Anglický název: Economic geology field course
Český název: Terénní kurz z ložiskové geologie
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0 Z [týdny/semestr]
Počet míst: 12
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (01.06.2012)
Týdenní kurz zaměřený na výuku geologické dokumentace podzemních děl (3 dny), a praktické seznámení se s metodami vzorkování, dokumentace vrtů a s důlní geologickou mapovou dokumentací. Součástí kurzu jsou též povrchové exkurze ložiskového i obecně geologického zaměření (činná i opuštěná ložiska nerostných surovin, metody těžby a úpravy surovin, rekultivace, mineralogie, geologie, historie dolování). Kurz není vhodný pro ty co trpí klaustrofobií.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (01.06.2012)

Předpokladem zápočtu je aktivní absolvování kurzu a vyhotovení finálních verzí grafické dokumentace. V případě tvorby exkurzního průvodce, pak zpracování též jedné kapitoly do průvodce ještě před zahájením kurzu.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (05.10.2009)

Týdenní kurz zaměřený na výuku geologické dokumentace podzemních děl (3 dny), a praktické seznámení se s metodami vzorkování, dokumentace vrtů a s důlní geologickou mapovou dokumentací. Součástí kurzu jsou též povrchové exkurze ložiskového i obecně geologického zaměření (činná i opuštěná ložiska nerostných surovin, metody těžby a úpravy surovin, rekultivace, mineralogie, geologie, historie dolování). Studenti se aktivně podílí na přípravě kurzu zhotovením exkurzního průvodce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK