PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Mineralogicko-ložiskový seminář - MG432S08C
Anglický název: Economic geology and mineralogy seminar
Český název: Mineralogicko-ložiskový seminář
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr.
Vyučující: prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr.
Anotace
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (27.05.2019)
Výběrový seminář s přednáškami domácích i zahraničních lektorů, akademických a vědeckých pracovníků geologické sekce. V rámci semináře presentují pokrok ve zpracování svých diplomových nebo doktorských prací studenti Ústavu geochemie,
mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK.
Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (28.05.2019)

Témata se řídí aktuální nabídkou přednášejících (viz. webové stránky ústavu).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK