PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Přírodní zdroje a jejich využívání - MG432P40
Anglický název: Natural resources and their use
Český název: Přírodní zdroje a jejich využívání
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr.
Neslučitelnost : MG432P01, MG432P30, MG432P31
Anotace -
Poslední úprava: ZACHAR (05.05.2005)
Přehled přírodních surovinových a energetických zdrojů, dopady jejich využívání na společnost a životní prostředí.
Literatura
Poslední úprava: ZACHAR (12.05.2005)

Evans A.M., 1993. Ore geology and industrial minerals. Blackwell Sci. Publ., 309 str.

Carr D.D., 1994. Industrial minerals and rocks. SMME, 1196 str.

Boyle G., eds. (2004/1999): Renewable energy : power for a sustainable future. Oxford University Press, 452 str., ISBN: 0-19-926178-4

Motlík J. (2003): Obnovitelné zdroje energie a možnosti jejich uplatnění v České republice. Praha, ČEZ a.s., 143 str.

Pastorek Z, Kára J, jevič P. (2004): Biomasa - obnovitelný zdroj energie. 286 str., FCC Public, ISBN:80-86534-06-5.

Beranovský J, Truxa J. (2003): Alternativní energie pro váš dům. 125 str. ERA Brno, ISBN: 80-86517-59-4.

Cenk M., a kol. (2004): Obnovitelné zdroje energie. 208 str., FCC Public Praha, ISBN: 80-901985-8-9

Sylabus
Poslední úprava: ZACHAR (05.05.2005)

1. Přírodní zdroje, jejich složení, distribuce a využívání.

2. Primární a sekundární zdroje kovů

3. Nerudní suroviny v lidské společnosti

4. Netradiční nerostné suroviny

5. Fosilní energetické suroviny a jejich perspektivy

6. Technologie zpracování nerostných surovin, dopady na životní prostředí

7. Biotechnologické procesy při zpracování nerostných surovin a důlních odpadů

8. Obnovitelné energetické zdroje - úvod

9. Solární energie, Větrná energie

10. Energie z moře; malé vodní elektrárny

11. Biomasa jako zdroj energie; geotermální systémy

12. Obnovitelné a neobnovitelné zdroje - shrnutí

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK