PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Oceňování ložisek nerostných surovin - MG432P34
Anglický název: Evaluation of mineral deposits
Český název: Oceňování ložisek nerostných surovin
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0 Z+Zk [dny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (28.05.2019)
Vyhodnocení průzkumu včetně výpočtu zásob, problematika oceňování ložisek, psaní studií proveditelnosti, ekonomika nerostných surovin, surovinové trhy.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (28.05.2019)

Gocht W.R., Zantop H., Eggert R.G., 1988. International mineral economics. Springer Verlag, Berlin, 271 str.

Pluskal O., Vaněček M., 1982. Výpočet zásob nerostných surovin. Universita Karlova, Praha, 201 str.

Haldar S.K., 2013. Mineral Exploration. Principles and Applications. Elsevier, Amsterdam, 334 str

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (21.06.2019)

pro zkoušku závěrečný písemný test

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (27.05.2019)

Metody výpočtu zásob

Koncepce zásob a zdrojů

Oceňování ložisek nerostných surovin, promítnutí těžby a úpravy do nákladů na těžbu

Ceny surovin

Surovinové trhy, politický dopad rozdělení surovinových trhů, geopolitika

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK