PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Vyhledávání a průzkum ložisek nerostných surovin - MG432P33
Anglický název: Prospecting and exploration of mineral deposits
Český název: Vyhledávání a průzkum ložisek nerostných surovin
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr.
Anotace
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (27.05.2019)
Koncept vyhledávání nadějných ložiskových indicií a metody průzkumu ložisek nerostných surovin, vyhledávání a
průzkum aplikované na problematiku životního prostředí
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (28.05.2019)

Evans A.M., ed., 1998. Introduction to Mineral Exploration. Blackwell Science, Oxford, 396 str.

Haldar S.K., 2013. Mineral Exploration. Principles and Applications. Elsevier, Amsterdam, 334 str.

Marjoribanks R., 2010. Geological methods in mineral exploration and mining. Springer, Berlin, 238 str.

Stevens R., 2010 Mineral Exploration and Mining Essentials. Pakawau GeoManagement Inc., Port Coquitlam (BC), 322 str.

Moon C.J., Whateley M.K.G., Evans A.M., 2006. Introduction to Mineral Exploration. 2nd ed., Blackwell Science, Oxford, 481 str.

Kužvart M., Böhmer M., 1986. Prospecting and exploration of mineral deposits. Academia, Praha, 508 str.

Dentith M., Mudge S.T., 2014. Geophysics for the mineral exploration geoscientist. Cambridge University Press, Cambridge, 454 str.

Govett G.J.S. (ed.) 1983. Handbook of exploration geochemistry (7 volumes). Elsevier, Amsterdam

Rose A.W., Hawkes H.E., Webb J.S., 1979. Geochemistry in mineral exploration. Academic Press, London, 657 str.

Jelínek E., Janatka J., René M., 1988. Metody geochemické prospekce. Skripta PřFUK, Karolinum, Praha, 148 str.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (27.05.2019)

Vznik ložisek nerostných surovin, genetické modely ložisek jako prospekční kritérium.

Vyhledávání ložiskových indicií

Základní principy geochemické prospekce, postavení geochemie v souboru prospekčních metod, geochemické mapování

Geochemické prostředí, disperze a mobilita chemických prvků, reakce v hlubinných a povrchových podmínkách. Definice geochemické anomálie, metody odlišení od geochemického pozadí. Koncepce indikačních prvků. Primární a sekundární prostředí, vznik difúzních, infiltračních a zvětrávacích aureol. Chemické rovnováhy v horninovém prostředí a v povrchových podmínkách. Geochemické speciace.

Regionální a detailní prospekce. Litogeochemie, geochemie půd, jezerních a řečištních sedimentů atmogeochemické, hydrogeochemické a biogeochemické metody.

Analytické metody a jejich aplikace, základy zpracování dat, geochemické modely. Aplikace prospekčních metod pro environmentální studium.

Dálkový průzkum Země při vyhledávání ložisek

Geofyzikální metody při vyhledávání a průzkumu ložisek

Technické prostředky průzkumu (sondážní práce, vrty, průzkumné štoly)

Zásady vzorkování surovin a jejich praktická aplikace (vrtný průzkum)

Aplikace geostatistických metod při optimalizaci průzkumné sítě

Laboratorní zpracování vzorků. Vzorkovací chyby

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK