PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Metallic deposits: geology, mining, and environmental impact - MG432P29E
Anglický název: Metallic deposits: geology, mining, and environmental impact
Český název: Ložiska rud: geologie, těžba a životní prostředí
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Garant: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Petr Drahota, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (05.09.2018)
The course covers main aspects of exploitation of metallic ore deposits. It introduces principles of ore formation processes, geology and mineralogy of main deposit types, and main exploration and mining methods.
Environmental topics cover characterization, monitoring, disposal and treatment of sulphidic wastes and mine waters.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (05.09.2018)

Lottermoser B. (2010) Mine wastes. Springer (3rd edition)

Robb L, (2007) Introduction to ore-forming processes. Blackwell Sci. Publ., 373 pp.

 

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (29.10.2019)
Written exam.
Sylabus - angličtina
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (16.05.2018)
  1. Society and raw materials (consumption, prices, markets). Introduction to ore deposists.
  2. Magmatic systems and related ores (Cr, Pt, diamonds).  
  3. Hydrothermal systems related ores (Au-Ag, Cu, Pb-Zn).
  4. Sedimentary ores (Fe, Mn).
  5. Mineral deposit exploration and exploation.
  6. Introduction to mine wastes.
  7. Sulfidic mine wastes.
  8. Mine water.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK