PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Ložiska radioaktivních surovin - MG432P16
Anglický název: Uranium Deposits
Český název: Ložiska radioaktivních surovin
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: Mgr. Viktor Goliáš, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Viktor Goliáš, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Viktor Goliáš, Ph.D. (27.04.2012)
Základní přehled přírodních ložisek uranu a thoria, jejich geologie, mineralogie a geochemie. Genetické modely jejich vzniku. Distribuce a příklady uranových ložisek ve světě a v ČR.
Literatura
Poslední úprava: ZACHAR (12.05.2005)

Dahlkamp F.J. (1993): Uranium ore Deposits. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 460s.

Pluskal O. (1972): Úvod do geologie uranových ložisek. Skripta UK, Praha.

Uranium (Red Book). Joint report by the OECD Nuclear Energy Agency. IAEA.

Arapov et al. (1984): Czech and Slovac Uranium Deposits. SNTL. Praha (in czech).

Metallogenesis of Uranium Deposits (1989), IAEA procs. Vienna.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Viktor Goliáš, Ph.D. (27.04.2012)

1. Fyzikální a chemické vlastnosti uranu, geochemie uranu, migrace a srážení uranu z roztoků.

2. Rozšíření a distribuce uranu v zemské kůře, vazba uranu v minerálech.

3. Způsoby vzniku akumulací uranu, principy klasifikace uranových ložisek.

4. Typy světových ložisek uranu, jejich příklady a charakteristika.

5. Světový trh s uranem a surovinové zdroje České republiky.

6. Úvod do vyhledávání, klasifikace zásob, průmyslového hodnocení uranových ložisek a uranového úpravnictví.

K tomuto předmětu je organizována exkurze, nejčastěji do uranového dolu, úpravny uranových rud či jiného souvisejícího činného provozu.

Podmínkou ukončení je úspěšné složení zkoušky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK