PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Obnovitelné zdroje - MG432P14
Anglický název: Renewable resources
Český název: Obnovitelné zdroje
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: základní
Garant: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (13.06.2019)
Přehled alternativních zdrojů energie (solární, vodní, větrná, geotermální, využití biomasy) a jejich využívání.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (13.06.2019)

Boyle G., eds. (2004/1999): Renewable energy : power for a sustainable future. Oxford University Press, 452 str., ISBN: 0-19-926178-4
Motlík J. (2003): Obnovitelné zdroje energie a možnosti jejich uplatnění v České republice. Praha, ČEZ a.s., 143 str.
Pastorek Z, Kára J, jevič P. (2004): Biomasa - obnovitelný zdroj energie. 286 str., FCC Public, ISBN:80-86534-06-5.
Beranovský J, Truxa J. (2003): Alternativní energie pro váš dům. 125 str. ERA Brno, ISBN: 80-86517-59-4.
Cenk M., a kol. (2004): Obnovitelné zdroje energie. 208 str., FCC Public Praha, ISBN: 80-901985-8-9

Mastný et al. (2011): Obnovitelné zdroje elektrické energie (ČUT Praha)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (21.06.2019)

Zkouška formou písemného testu v rozsahu probraných témat.

Ústní přezkoušení (opravy známky) možné teprve až po absolvování písemného testu.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (13.06.2019)

Úvod - přehled látkových a energetických toků na Zemi (populace, spotřeba surovin, technologické změny, životní styl, aj.)

Geotermální energie (geologické podmínky, technologie, aplikace).

Tepelná čerpadla, nízkoenergetické a pasivní domy.

Energetické rostliny a energie z biomasy.

Energie z moří (energie vln, přílivu a odlivu, termální energie).

Větrná energie.

Solární energie - fototermika.

Solární energie - fotovolatika.

Malé vodní elektrárny.

Shrnutí - výhledy, legislativa

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK