PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Ter. kurz geochemický - MG431T12
Anglický název: Geochemical field course
Český název: Ter. kurz geochemický
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Z [týdny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr.
doc. Mgr. Petr Drahota, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. (18.06.2019)
Praktický kurz aplikace geochemických a radimetrických metod při monitorování stavu životního prostředí.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. (14.05.2012)

Získání znalostí o specializovaném geochemickém mapování, vzorkování půd, povrchových vod a říčních sedimentů. Osvojení si praktických dovedností, odběrů, terénních a laboratorních měření základních i specielních parametrů vzorkovaných přírodnin.

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. (18.06.2019)

Základy metod prospekce a terénního výzkumu v několika okruzích.

Metody vzorkování a studia dnových sedimentů toků, mineralogický rozbor

Metody vzorkování přírodních vod, metody základní analýzy vod

Metody popisu a vzorkování půd. Příprava vzorků pro další analýzy

Radiometrický průzkum, odběr vzorků a hlavní terénní metody

Terénní analytické metody - vody, minerály, půdy

Příprava podkladů pro závěrečnou zprávu, vypracování víceúčelové geochemické mapy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK