PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Geochemický seminář - MG431S13D
Anglický název: Geochemical seminar
Český název: Geochemický seminář
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MG431S13B
Garant: prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (27.05.2019)
Aktuální problémy geochemie přednášejí domácí i zahraniční odborníci.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. (28.10.2019)

Účast na seminářích. Zápočet na konci semestru

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (28.05.2019)

Témata se řídí aktuální nabídkou přednášejících (viz. webové stránky ústavu).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK