Základy systematické mineralogie - MG431P94
Anglický název: Principles of systematical mineralogy
Český název: Základy systematické mineralogie
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.
Vyučující: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc. (20.04.2008)
Přednáška se zabývá základními principy systematické mineralogiea klasifikací minerálů do jednotlivých tříd, skupin, podskupin a řad.