PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Těžké kovy v životním prostředí - MG431P92
Anglický název: Heavy Metals in Terrestrial Environment
Český název: Těžké kovy v životním prostředí
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Tomáš Navrátil, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Tomáš Navrátil, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (13.01.2012)
Přednáška je určena především studentům geochemie a geologie se zaměřením na životní prostředí. Zahrnuje úvod do problematiky distribuce a transportu těžkých kovů v prostředí. Významnými tématy pro rámec předmětu jsou také geochemické cykly těžkých kovů v ekosystémech, metody stanovení koncentrací a forem uvedených látek, odběr vzorků atd. Významnou část předmětu tvoří prezentace výsledků environmentálních studií se zaměřením na těžké kovy v rámci území ČR, ale i mimo ně. V rámci předmětu studenti pracují s publikovanými vědeckými články v anglickém jazyce a prezentují načerpané informace.
Literatura
Poslední úprava: ZACHAR (13.04.2006)

Adriano D.C., 2001. Trace Elements in Terrestrial Environments. Biogeochemistry, Bioavailability and Risks of Metals. Springer, 867 pp.

Siegel F.R., 2002. Environmental Geochemistry of Potentially Toxic Metals. Springer, 218 pp.

Stumm W. & Morgan J.J., 1981. Aquatic Chemistry. An Introduction Emphasizing Chemical Equilibria in Natural Waters. John Wiley & sons, 780 pp.

Sylabus -
Poslední úprava: ZACHAR (13.04.2006)
  • obecný úvod do problematiky těžkých kovů (definice, zdroje znečištění životního prostředí - přírodní, antropogenní)
  • chování těžkých kovů v životním prostředí (formy výskytu, bioakumulace, toxicita atd.)
  • stanovení obsahů a forem těžkých kovů a jejich sloučenin (odběr vzorků, zpracování, chemické analýzy)
  • těžké kovy v atmosféře (základní charakteristika, emise a transport látek v atmosféře, stav znečištění v ČR, atmosférická depozice)
  • těžké kovy ve vodních ekosystémech (zdroje, formy výskytu, modelování geochemických procesů)
  • těžké kovy v půdách (vstupy, chemické formy, mobilita, charakteristika půdního komplexu - sorpce, CEC atd.)
  • studium biogeochemických cyklů těžkých kovů v malých povodích (holistický přístup)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK