PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Úprava nerostných surovin - MG431P77
Anglický název: Mineral processing technology
Český název: Úprava nerostných surovin
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: Mgr. Miloš Faltus, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc. (05.02.2015)
Kurz podává základní přehled o podstatě úpravárenských metod, základy hodnocení nerostných surovin z hlediska úpravnického, technologického a ekonomického a o současných trendech ve vývoji úpravnictví. Kurz zahrnuje: historii úpravnictví, přehled metod technické mineralogie a petrografie používaných v úpravnictví pro hodnocení surovin, základní rozdělení úpravárenských metod podle jejich principu, základní rozdělení úpravárenských metod podle typu nerostných surovin, hlubší popis principů základních úpravárenských metod, problémy současného úpravnictví a směry vývoje oboru. Vhodně doplňuje kurz "Základy hornictví a geologického průzkumu - MG432P09".
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc. (05.02.2015)

Podmínkou udělení zápočtu je návrh způsobu hodnocení vybraného vzorku nerostné suroviny, volba způsobu jeho úpravy a navržení schématu úpravárenského závodu a zhodnocení ekonomiky úpravy vybrané nerostné suroviny v návaznosti na jejích kvalitativních parametrech a zpracovávaném objemu.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc. (05.02.2015)

1. Historie úpravnictví a přehled základních pojmů a principů úpravy nerostných surovin

2. Přehled a principy metod technické mineralogie a petrografie využívané v úpravnictví

3. Pomocné procesy a metody předběžné úpravy nerostných surovin  

4. Fyzikální metody rozdružování nerostných surovin 1  

5. Fyzikální metody rozdružování nerostných surovin 2

6. Chemické metody úpravy nerostných surovin 1

7. Chemické metody úpravy nerostných surovin 2

8. Biologické metody úpravy nerostných surovin  

9. Kombinované způsoby úpravy nerostných surovin

10.  Úprava  rudných nerostných surovin

11. Úprava nerudných nerostných surovin

12. Úprava energetických nerostných surovin

13. Základy projektování úpraven nerostných surovin a předcházení vzniku ekologických zátěží

14. Ekonomika úpravy nerostných surovin

15. Problémy a trendy současného úpravnictví, využití druhotných a netradičních surovin, perspektiva vývoje do budoucnosti.

Na závěr kurzu je organizována exkurze do vybraného úpravnického provozu (či několika úpravnických provozů) nebo na jiné, tématikou související pracoviště.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK