PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Úvod do gemologie - MG431P76
Anglický název: Introduction to gemmology
Český název: Úvod do gemologie
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: Mgr. Miloš Faltus, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Miloš Faltus, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc. (24.09.2014)
Kurz podává základní přehled o drahých a ozdobných kamenech, jejich výskytu v přírodě, klasifikaci, těžbě, zpracování, rozlišování, ohodnocování a roli v dějinách lidstva.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (28.05.2019)

Atlas drahých kamenů - Vladimír Bouška, Jiří Kouřimský

Atlas nerostů - Dr. Rudolf Rost a Miloslav Kocar

České a moravské vltavíny - RNDr Radek Hanus a kol.

Drahé kameny Českomoravské vrchoviny - Ivan Mrázek, Luboš Rejl

Drahé kameny kolem nás - Vladimír Bouška, Jiří Kouřimský

Drahé kameny starověkých civilizací - Ivan Mrázek

Drahé kameny z pohledu restaurátora a klenotníka - Radek a Irena Hanusovi

Drahokamy a šperkové kameny - Rupert Hochleitner

Drahokamy kolem nás - Vlastimil Toegel

Encyklopedický přehled minerálů - J.H.Bernard, R.Rost

Kapesní atlas nerostů a hornin - Tuček, Tvrz

Klenoty přírody - V. Sobolevskij, V. Bouška

Klíč k určování nerostů - Dr. František Němec

Mineralogie - Dr. Doh. Ježek - Velký ilustrovaný přírodopis všech tří říší V a VI+

Minerály a drahokamy - velký průvodce přírodou - Pavel Povondra

Minerály České republiky - Jan H. Bernard

Minerály pod nohama, v průmyslu a ve sbírkách - Dalibor Velebil

Moravské vltavíny - Milan Trnka, Stanislav Houzar

Naše nerostné bohatství - Kouřimský, Pros

Naše nerosty - Kouřimský, Solovjev

Naše nerosty jejich sběr a určování - Tuček, Nováček

Nerosty I a II - J. Kouřimský

Přírodní skla - Vladimír Bouška a kol.

Svět drahých kamenů - Rudolf Ďuďa, Luboš Rejl

Světová naleziště drahých kamenů - Jiří Kouřimský

Vznik a výskyt nerostů - František Slavík

Dictionary of gemmology (2th. edition) - P. G. Read

GIA Encyclopedia - https://www.gia.edu/gem-encyclopedia

The Handbook of gemology (4th. edition) - Geofrey M. Dominy

Physical properties of crystals - John F. Nye

Portable instruments and tips on practical gemology in the field - Edward W. Boehm

CIBJO Gemstone book - https://ige.org/archivos/laboratorio/CIBJO_Gemstone_Book_2012-1.pdf

Oнтогения минералов - Д. Н. Григорьев, А. Г. Жабин

Основы геммологии - М. И. Фомин, О. В. Соловева

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc. (24.09.2014)

Ke zkoušce je vyžadována přiměřená orientace v  problematice drahých a ozdobných kamenů a správné určení alespoň 70 % vzorků ze zkušební kolekce přírodních drahých a ozdobných kamenů.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc. (24.09.2014)

1. Drahé a ozdobné kameny - základní pojmy, klasifikace, výskyt v přírodě.

2. Drahé a ozdobné kameny v dějinách lidstva.

3. Typy ložisek drahých kamenů a metody jejich těžby a úpravy I.

4. Typy ložisek drahých kamenů a metody jejich těžby a úpravy II

5. Nejznámější světová ložiska drahých a ozdobných kamenů I.

6. Nejznámější světová ložiska drahých a ozdobných kamenů II.

5. Ložiska drahých a ozdobných kamenů v ČR a zemích EU.

8. Zpracování drahých a ozdobných kamenů.

9. Metody výroby syntetických drahých kamenů a imitací.

10. Využití drahých a ozdobných kamenů pro klenotnické účely - šperkařské kameny.

11. Využití přírodních a syntetických krystalů pro technické účely.

12. Inkluze a defekty v přírodních a syntetických drahých kamenech.

13. Mineralogické a petrografické metody v hodnocení drahých a ozdobných kamenů.

14.  Základy oceňování barevných drahých kamenů a diamantů.

15. Léčivé drahé a ozdobné kameny - mýty, jejich kořeny a současnost.

16. Dekorativní kameny pro výtvarné a stavební účely (kameny pro ušlechtilé kamenické zpracování), jejich využití, způsoby těžby a zpracování.

Na závěr kurzu lze za příznivých podmínek zorganizovat exkurzi na vybraný výskyt či ložisko drahých nebo ozdobných kamenů v ČR, do provozu zabývajícího se zpracováním drahých nebo ozdobných kamenů, dekorativních kamenů pro výtvarné účely nebo výrobou a zpracováním syntetických krystalů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK