PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Metody výzkumu struktury pevných látek v geovědách - MG431P70
Anglický název: Methods of structure analysis of solids in geoscience
Český název: Metody výzkumu struktury pevných látek v geovědách
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Roman Skála, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Roman Skála, Ph.D. (01.06.2012)
Kurz se věnuje popisu metod používaných k získání a zpracování difrakčních dat v mineralogii. Ukáže možnosti i omezení
vybraných metod. Rovněž se zabývá vlivem reálné struktury na difrakční obraz.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (26.10.2011)

Giacovazzo C., editor (2000) Fundamentals of Crystallography, 2nd edition, IUCr Oxford University Press.

Smrčok L. (1994) Difrakcia na polykryštalických látkach. R&D Print, Bratislava.

Snyder R., Fiala J., and Bunge H.J., editors (2000) Defect and Microstructure Analysis by Diffraction. Oxford University Press.

Young R.A., editor (1995) The Rietveld Method. Oxford University Press.

Studentům budou dány k dispozici texty přednášek formou PDF souborů.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Roman Skála, Ph.D. (01.06.2012)

Zápočet:

Aktivní účast na výuce, protokoly z cvičení.

Zkouška:

Znalosti v rozsahu látky přednášek a cvičení a výběru ze studijní literatury. Zkouška probíhá písemnou formou.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Roman Skála, Ph.D. (01.06.2012)

Světlo a jeho difrakce na dvojrozměrných vzorcích. Difrakce elektronů, neutronů a rentgenového záření na 3D periodických strukturách. Fourierovy transformace.

Difrakce od polykrystalů a monokrystalů. Ewaldova konstrukce pro různá experimentální uspořádání.

Zpracování práškových dat. Pozice difrakcí a jejich intenzity. Zpřesnění mřížkových parametrů. Tvarové funkce. Velikost částic a mikroskopická napětí. Indexování práškových dat. Řešení a zpřesnění krystalové struktury z práškových dat.

Zpracování monokrystalových dat.

Elektronová difrakce. Zobrazení struktury a defektů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK