PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Radioaktivní minerály - MG431P68
Anglický název: Radioactive Minerals
Český název: Radioaktivní minerály
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: Mgr. Viktor Goliáš, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Viktor Goliáš, Ph.D. (27.04.2012)
Seznámení s nejdůležitějšími minerály uranu, thoria, radia a projevy radioaktivity draselných minerálů. Jejich zařazení do mineralogického systému, struktura, stabilita a metamiktizace rad. zářením. Základy radiohygieny při práci s přírodními radioaktivními látkami.
Literatura
Poslední úprava: ZACHAR (12.05.2005)

Frondel C.(1958): Systematic Mineralogy of Uranium and Thorium. Geol. Surv. Bull. 1064. Washington.

Cuney et al. (1991): Primary radioactive minerals. Theophrastus Publ. S.A., Athens.

Uranium: Mineralogy, Geochemistry an the Environment (1999): Eds. Burns P.C. & Finch R. Reviews in Mineralogy, Vol. 38. 679s.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Viktor Goliáš, Ph.D. (27.04.2012)

1. Uraninit - továrna na olovo, struktura, formy výskytu, uraninit jako geochemický indikátor, chemické stáří, minerály radiogenního olova, uranylový iont.

2. Složené oxidy, niobotantaláty, silikáty, uran-organické komplexy.

3. Zvětrávání uraninitu, krása sekundárních minerálů uranu.

4. Thoriové minerály. Projevy radioaktivity draselných minerálů. Minerály radia.

5. Radioaktivní prvky v horninotvorných minerálech, "akcesorické" minerály.

6. Přírodní jaderné reaktory.

7. Zářením alterované okolní minerály.

8. Metamiktní stav, difrakční obraz jevu, reverzibilita struktury, termická a hydrotermální rekrystalizace.

9. Syntetické fáze vhodné pro ukládání radioaktivních odpadů. Vitrifikace RO, uranem barvená skla a glazury.

10. Metody identifikace, lokalizace radioaktivních mikroobjektů, radiografické metody, přístrojové metody, f-radiografie.

11. Vyhledávání a sběr radioaktivních minerálů, radiotoxicita, radiační hygiena.

Podmínkou ukončení je úspěšné řešení zápočtového úkolu (výpočet dávkového příkonu od přírodního radioaktivního vzorku).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK