PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Petrologie pro negeology - MG431P65
Anglický název: Petrology for non-geologists
Český název: Petrologie pro negeology
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.
Vyučující: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc. (28.02.2021)
Základní kurs petrologie pro posluchače, kteří nestudují v geologických studijních programech, včetně studentů učitelství Bi, Che, Ze.
Volně navazuje na MG431P95 Mineralogie pro negeology.

Odkaz na distanční přednášky v LS 2021: https://meet.google.com/ahc-nheu-xem
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc. (10.02.2015)

Dudek, A., Malkovský, M., Suk, M. (1984): Atlas hornin.  - Academia. Praha.

Hejtman, B. (1977): Petrografie. - SNTL/ALFA. Praha.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (29.10.2019)

Požadavky: pro zápočet účast na cvičeních a vypracování protokolů k domácím cvičením; pro zkoušku závěrečný písemný test.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc. (10.02.2015)

Petrologie - věda o horninách. Co jsou horniny, jak se v nich vyznat a jak je poznat. Kde se berou? Koloběh hornin.

Magmatický proces. Vznik magmatu. Magmatické horniny - tvary těles, stavba, složení, systém.

Zvětrávání a eroze. Sedimentační proces. Charakteristické rysy sedimentů. Sedimentární horniny klastické, organogenní a biogenní.

Metamorfóza. Kontaktně, regionálně a jinak metamorfované horniny.

K čemu jsou horniny dobré? Hlavní výskyty různých typů hornin na území České republiky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK