PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Fundamentals of hydrogeochemical modelling using PHREEQC - MG431P62
Anglický název: Fundamentals of hydrogeochemical modelling using PHREEQC
Český název: Základy hydrogeochemického modelování pomocí PHREEQC
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Garant: prof. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Mgr. Radek Červinka
prof. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (07.02.2019)
Kurz je zaměřen na praktickou aplikaci programu PHREEQC při řešení geochemických interakcí mezi kapalinou a pevnými látkami za účelem modelování kontaminovaného a nekontaminovaného prostředí.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (05.02.2019)

Parkhurst, D.L., Appelo, C.A.J., 2013. Description of input and examples for PHREEQC version 3–A computer program for speciation, batch-reaction, one-dimensional transport, and inverse geochemical calculations, U.S. Geological Survey Techniques and Methods, book 6, chap. A43.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (07.02.2019)

Vyhotovení komplexního modelu s využitím vlastních dat studenta.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (07.02.2019)

Bloková přednáška v rozsahu 4 odpoledních bloků obsahuje následující okruhy: Principy hydrogeochemického modelování. Termodynamické databáze. Speciace v roztoku a výpočet saturačních indexů. Rovnováha roztoku s plyny a minerály. Reakce a mísení vod. Povrchová komplexace a sorpce na hydratované oxidy Fe. Iontová výměna a sorpce na jílové minerály. Transportní modelování. Základy kinetických výpočtů.


Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (07.02.2019)

Kurz je vhodný zejména pro 1. a 2. ročník navazujícího magisterského studia ve specializacích geochemie, geologie životního prostředí a hydrogeologie. Podmínkou je absolvování přednášky Geochemie vody (MG431P09). Vlastní PC (notebook) je nutný.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK