PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Pokročillá geochemie a kosmochemie - MG431P60
Anglický název: Advanced geochemistry and cosmochemistry
Český název: Pokročillá geochemie a kosmochemie
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: Dr. rer. nat. Tomáš Magna
Vyučující: Dr. rer. nat. Tomáš Magna
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (12.05.2011)

Přednáška je určena pro studenty magisterského a doktorandského studia.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (12.05.2011)

1. Geochemie zemskeho plaste - modely vyvoje zemskeho plaste, geochemie plaste a jeho zakladnich komponent (PM, PREMA, FOZO, DM, HIMU, EMI, EMII), vztah k subdukci, recyklaci oceanske a kontinentalni kury; subkontinentalni plast

2.-3. Geochemie a kosmochemie vzacnych plynu I+II - zakladni charakteristika vzacnych plynu, analyticka chemie; vyznam pro vznik planetarnich systemu, kosmochemie vzacnych plynu ve Slunecnim systemu a meteoritech; isotopova geochemie vzacnych plynu v zemskem plasti (MORBs, OIBs), v kure a atmosfere; datovani K-Ar a Ar-Ar; datovani (U-Th)/He; datovani povrchovych procesu a jezernich a spodnich vod

4. Geochemie a kosmochemie lehkych litofilnich prvku (Li, Be, B) - dulezitost Li-Be-B pro rany rozvoj vesmiru, kosmologie velkeho tresku; aplikace Li-Be-B a jejich isotopu v kosmochemii a geochemii

5. Geochemie netradicnich stabilnich isotopu - isotopova geochemie a kosmochemie Mg, Si, Ca, Fe, Se, Cr, Cu, Zn, Cd, Mo, Hg, Tl a dalsich, jejich uloha pro modely akrece protoplanet, segregace kovoveho jadra, planetarnich procesu; environmentalni a biogeochemicke aplikace

6.-7. Vyhasle radionuklidy I (methodologie) + II - metodologie vyhaslych radiogennich systemu; rekalibrace k zijicim isotopovym systemum, aplikace na rany vyvoj Zeme a slunecniho system; duraz na Al-Mg, Fe-Ni, 146Sm-142Nd, Hf-W

8. Kosmogenni nuklidy (castecne rozsireni prednasky 2 a 3) - charakteristika kosmogennich nuklidu (3H, 10Be, 14C, 26Al, 36Cl, 32Si, 39Ar, 81Kr, 85Kr); datovani sedimentu, spodnich vod, povrchovych procesu a doby ozareni kosmickym zarenim (meteority)

9. Geochemie Mesice - vznik a zakladni geologie a geochemie Mesice; stratigrafie; era impaktoveho kataklysmatu; modely vyvoje Mesice; Apollo program, remote sensing; voda

10. Geochemie Marsu - zakladni

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK