PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Mineralogická krystalografie I. - MG431P56
Anglický název: Mineralogical crystallography I.
Český název: Mineralogická krystalografie I.
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Mgr. František Laufek, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Mgr. František Laufek, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (09.11.2011)
Studenti se seznámí se základními pojmy (3D prvky souměrnosti, krystalové mřížky, bodové a prostorové grupy), které jsou nutné pro pochopení krystalových struktur minerálů. Vysvětleny jsou základní principy difrakce záření na krystalických látkách. Jednotlivé difrakční techniky, které jsou zdrojem dat pro řešení a zpřesňování krystalových struktur, jsou objasněny za pomoci Ewaldovy konstrukce. Diskutována je problematika fázové analýzy.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (09.11.2011)

Doporučená literatura:

Valvoda, V., Polcarová, M., Lukáč, P. (1992) Základy strukturní analýzy, Karolinum Praha.

Loub, J. (1987) Krystalová struktura, symetrie a rentgenová difrakce, SPN Praha.

Giacovazzo, C. (ed) (2000) Fundamentals of Crystallography, IUCr Oxford University Press.

Kraus, I. (1993) Struktura a vlastnosti krystalů, Academia Praha.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (09.11.2011)

Krystalografie v geologických vědách, historický úvod

Strukturní krystalografie - základní pojmy

(definice krystalu, Bravaisova mřížka, krystalová struktura, bodové grupy, Laueho grupy, Millerovy symboly, difrakční symboly, mezirovinná vzdálenost)

Translační prvky souměrnosti

(prostorové grupy, mezinárodní krystalografické tabulky, reciproká mřížka)

Difrakce rtg záření na krystalech

(povaha rtg záření, rozptyl rtg záření na atomu a krystalu, strukturní faktor, Braggova rovnice, Laueho rovnice, systematické vyhasínání reflexí)

Difrakční metody a zpracování dat

(zdroje rtg záření, synchrotron, Ewaldova konstrukce, monokrystalové metody rtg difrakce, práškové metody, vliv přednostní orientace, Rietveldova metoda, řešení a zpřesňování struktur, fázová analýza, neutronová a elektronová difrakce)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK